Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koordynator d/s dostępności

W związku z ustawą  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) informuję, że w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Ozimku Koordynatorem do spraw dostępności jest:
 

Pani Iwona Namyślak - pedagog,

tel. 774651254,

e-mail: .

 

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu roboczego należy w szczególności:

Wersja XML