Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestry i Archiwa

REJESTRY I ARCHIWA
prowadzone
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku

 

WYKAZ REJESTRÓW PORADNI

1) Rejestr uchwał organów samorządu powiatowego,

2) Rejestr skarg i wniosków,

3) Rejestr aktów wewnętrznych – zarządzeń dyrektora,

4) Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,

5) Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej,

6) Rejestr wyjść w godzinach służbowych,

7) Rejestr wyjść prywatnych,

8) Rejestr szkoleń bhp,

9) Rejestr druków ścisłego zarachowania,

10) Rejestr alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z usług Poradni,

11) Rejestr ilościowy przyjmowanych dzieci i młodzieży str.1 i str.2,

12) Książka kontroli str.1 i str.2.

 

 

ARCHIWUM PORADNI

 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku przepisy kancelaryjno-archiwalne zostały określone w pozytywnie zaopiniowanej przez Archiwum Państwowe w Opolu - Instrukcji kancelaryjnej, Rzeczowym wykazie akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.

 


 

 

Wersja XML