Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONTROLE

Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku

 

L.p.

ORGAN KONTROLUJĄCY

CZAS TRWANIA

TEMATYKA KONTROLI

OKREŚLENIE CHARAKTERU CZYNNOŚCI

1.

Rada Powiatu

10.10.2017r.

Kontrola w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Kontrola planowa

2.

Opolski Kurator Oświaty

17.01.2018r.

Ocena pracy zawodowej dyrektora

 

 

3.

ZUS Opole

 Od

23.03.2018r.

 do

09.04.2018r.

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

 

Kontrola okresowa

4.

Opolski Kurator Oświaty

09.04.2018r.

Kontrola planowa prawidłowości współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami.

Kontrola zgodnie z protokołem

5.

Starosta Opolski

07.10.2019r.

Audyt wewnętrzny podmiotowej strony BIP.

Audyt wewnętrzny

Wersja XML